GEOPORTAL DE CARTOGRAFIA: GEOSERVEIS

L'Àrea Metropolitana de Barcelona ofereix alguns dels seus productes cartogràfics com a serveis web (geoserveis), compatibles amb les següents especificacions de l'OGC (Open Geospatial Consortium):

Els serveis disponibles actualment són els següents:

Servei OGCURLArxius de Capabilities
Tall de fulls 1:1000 Tall de fulls cartografia AMB 1:1000 http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/services/Cartografia/FullsAMB1MMapaDinamic_ETRS89/MapServer/WmsServer
http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/rest/services/Cartografia/FullsAMB1MMapaDinamic_ETRS89/MapServer
Cartografia 1:1000 Mapa topogràfic metropolità 1:1000 AMB http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/services/Cartografia/MapaTopograficAMB1M_ETRS89/MapServer/WmsServer
http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/rest/services/Cartografia/MapaTopograficAMB1M_ETRS89/MapServer/WMTS
http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/rest/services/Cartografia/MapaTopograficAMB1M_ETRS89/MapServer
Guia de carrers Guia de carrers metropolitana 2014 http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/services/Cartografia/GuiaAMB2014_ETRS89/MapServer/WmsServer
http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/rest/services/Cartografia/GuiaAMB2014_ETRS89/MapServer/WMTS
http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/rest/services/Cartografia/GuiaAMB2014_ETRS89/MapServer
Imatge satèl·lit Imatge satèl·lit 2011 http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/services/Cartografia/ImatgeSatellit2011_ETRS89/MapServer/WmsServer
http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/rest/services/Cartografia/ImatgeSatellit2011_ETRS89/MapServer/WMTS
http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/rest/services/Cartografia/ImatgeSatellit2011_ETRS89/MapServer
Vols fotogramètrics històrics Vols fotogramètrics històrics (1961) http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/services/Cartografia/Vol1961Fotogrames_ETRS89/MapServer/WmsServer
http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/rest/services/Cartografia/Vol1961Fotogrames_ETRS89/MapServer/WMTS
http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/rest/services/Cartografia/Vol1961Fotogrames_ETRS89/MapServer
Ortofotos històriques Ortofotos històriques (1965) http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/services/Cartografia/Orto1965_ETRS89/MapServer/WmsServer
http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/rest/services/Cartografia/Orto1965_ETRS89/MapServer/WMTS
http://geoportal.amb.cat/geoserveisapp/rest/services/Cartografia/Orto1965_ETRS89/MapServer